Cynkowanie ogniowe

Cynkowanie ogniowe zwane też zanurzeniowym jest szeroko stosowaną metodą zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją.

Prawidłowo wykonana powłoka cynkowa w zależności od grubości, agresywności środowiska i erozji mechanicznej wytrzymuje od 10 do 100 lat. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się systemy typu DUPLEX, czyli powłoki cynkowe pokryte odpowiednim zestawem farb.

Projekt konstrukcji przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinien spełniać określone normy. Zapewnia to bezpieczeństwo w trakcie procesu i wyklucza błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania materiału.

Cynkowaniu podaje się stale miękkie (tzn. nie poddane zabiegom podniesienia wytrzymałości, np. hartowanie, zgniot na zimno) , niektóre stale niskostopowe, żeliwo i staliwo o różnych kształtach i wymiarach, w których:

  1. Przygotowano otwory odpowietrzające według ustalonych kryteriów.
  2. Zapewniono dodatkowy luz na wszystkich powierzchniach współpracujących i dla łączników gwintowych.
  3. Usunięto piasek formierski z odlewów metodą obróbki strumieniowo-ściernej.
  4. Konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin lub wnęk np. przy połączeniach spawalniczych, ponieważ mogą po ocynkowaniu wylewać się z nich resztki topnika i kwasu pogarszając jakość i wygląd powłoki ( tzw. „krwawe wycieki” ).
  5. Materiał nie może mieć zamkniętych przestrzeni, które mogą uniemożliwić jego zanurzenie bądź spowodować rozerwanie elementu podczas cynkowania.
  6. Zawartość krzemu i fosforu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinna być niższa od 0,03 % lub mieścić się w przedziale od 0,14 do 0,25%,
  7. Elementy powinny posiadać otwory lub uchwyty umożliwiające podwieszenie materiału.
  8. Konstrukcje posiadające naprężenia wewnętrzne po poprzednich obróbkach takich jak np. spawanie, mogą w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji. Dotyczy to szczególnie długich spoin.
  9. Na dostarczonych elementach niedopuszczalne są zanieczyszczenia powierzchni w postaci: powierzchni uprzednio pomalowanych, oznakowań farbami, substancji smolistych, smarów, środków silikonowych, obecność na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych wszelkich pozostałości obróbki strumieniowo ściernej.
  10. Każdy element musi mieć niezbędne otwory technologiczne umożliwiające swobodny przepływ cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu. Minimalne wielkości otworów w zależności od przekroju podane zostały w poniższej tabeli:
Wymiary profilu zamkniętego mniejsze niż (mm):Minimalna średnica otworów przy założeniu ich liczby na każdym z końców profilu zamkniętego
      1 2 3
15 15 20x10 8    
20 20 30x15 10    
30 30 40x20 12 10  
40 40 50x30 14 12  
50 50 60x40 16 12 10
60 60 80x40 20 12 10
80 80 100x60 20 16 12
100 100 120x80 25 20 12
120 120 160x80 30 25 20
160 160 200x120 40 25 20
200 200 260x140 50 30 25

Grubość powłoki cynkowej wg normy EN ISO 1461 uzależniona jest od grubości stali:

Grubość stali(a) w mmŚrednia grubość powłoki w µmMinimalna, lokalna grubość powłoki w µm
a < 3mm 55 45
3mm =< a < 6mm 70 5
a => 6mm 85 70
Gwarancja